Sara Lorite, Abrera, 1993; és artista visual graduada en Arts i Disseny a l’Escola Massana de Barcelona. Ha viscut a Brussel·les, Bèlgica, formant-se en l’especialització del storytelling. És organitzadora i investigadora al Departament Exotèric del MACBA. Ha treballat com a professora a l’Escola Massana impartint l’assignatura de Teoria de l’espai, l’objecte i la imatge, conjuntament amb la Dra. Núria F. Rius i el Dr. Paco Pérez Valencia. Ha mostrat els seus projectes a vàries exposicions col·lectives i ha col·laborat en diversos projectes d’artistes, perquè defensa que l’art es fa en equip. Escriu audioguies sobre la realitat i la ficció des del seu estudi del Raval, regira biblioteques, però prefereix allò que escolta, treballa com a subcontractada i viu una mica més enllà de l’extrarradi.